Zubár

W-Dent

O nás

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore stomatológia, dentoalveolárna chirurgia, implantológia, dentálna hygiena, jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore maxilofaciálna chirurgia.

Lekári

MUDr. Zuzana Okálová, LF UK v Bratislave rok 1996, atestácia zo stomatológie v roku 1999, certifikát z dentoalveolárnej chirurgie v roku 2002 .

MUDr. Peter Kačúr, LF UPJŠ Košice rok 1986, atestácia zo stomatológie v roku 1989, atestácia z maxilofaciálnej chirurgie v roku 1997.